Yahoo Webbsökning

 1. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om.

 2. Statistik – Wikipedia

  sv.wikipedia.org/wiki/Statistik

  Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information. [1] I arbetet används också element från kognition, psykologi, data-och systemvetenskap, numeriska beräkningar samt bidrag från andra ämnen som befattar sig med matematik, data och datorintensiva metoder.

 3. UHR - Antagningsstatistik

  statistik.uhr.se

  Statistiken är uttagen efter sista anmälningsdag respektive efter urval 1 och 2. Uppgifterna är statiska. Vill du se statistik före 2008 hittar du den under Tidigare statistik. Vill du se statistik för en viss utbildning över flera terminer är det enklare att använda Jämför utbildning på Studera.nu.

 4. Statistik - Arbetsförmedlingen

  www.arbetsformedlingen.se/statistik

  Varselstatistik, statistik över den senaste månadens inkomna varsel. Från och med 17 mars uppdaterar vi månadsstatistiken varje måndag kl 12.00. Siffrorna är preliminära och fram till och med det datum som anges i filen.

 5. Statistik - Skolverket

  www.skolverket.se/skolutveckling/statistik

  Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

 6. Statistik - BIL Sweden

  www.bilsweden.se/statistik

  BIL Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar. Statistiken publiceras första vardagen i varje månad kl 9.00 och läggs ut på BIL Swedens hemsida. Årets publiceringsdatum finns att se under "Filer" nedan.

 7. Statistik - algdata

  www.algdata.se/Sv/statistik/Pages/default.aspx

  Här kan du hitta statistik om älgstammen, avskjutningen och trafikolyckor. När du går vidare till statistiksidorna kommer vänstermenyn att förvinna. För att komma tillbaka till den här sidan igen kan du använda länken "Till menysidan" eller klicka på logotypen längst upp till vänster för att komma till startsidan.

 8. Statistiska Centralbyrån - Statistikdatabasen

  www.statistikdatabasen.scb.se

  Statistikdatabasen . ... Statistikdatabasen Regional statistik och kartor Internationell statistik Temaområden Historisk statistik Artiklar Rapporter. Kontakta oss.

 9. Statistik & rapportering — Folkhälsomyndigheten

  www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik

  Sök statistik efter ämne från "abort" till "övervikt", inkl. smittsamma sjukdomar. Analyserad & kom-menterad statistik Analyser och kommentarer för ett urval av vår statistik.

 10. Statistik | Sveriges Riksbank

  www.riksbank.se/sv/statistik

  Statistik. Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik.