Yahoo Webbsökning

 1. Annonser
  relaterade till: Hallsén, S. (2013). Lärarutbildning i skolans tjänst?: En policyanalys av statliga argument för förändring. Uppsala Studies in Education no 133. Acta Universitatis Upsaliensis,
 1. ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Uppsala Studies in Education No...

  uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:658986/FULLTEXT01.pdf

  Uppsala Studies in Education No 133 . ... Lärarutbildning i skolans tjänst? En policyanalys av statliga argument ... Hallsén, S. 2013. Lärarutbildning i skolans ...

 2. Lärarutbildning i skolans tjänst? : En policyanalys av statliga...

  uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:658986

  Teacher education occupies a position between the school system and higher education. It is expected to both have an impact on the school system and to be influenced ...

 3. Lärarutbildning i Sverige – Wikipedia

  sv.wikipedia.org/wiki/Lärarutbildning_i_Sverige

  Ett ökat behov av en särskild lärarutbildning i Sverige uppstod i samband med den allmänna ... Hallsén (2013) ... Teacher’s Work and Teacher Education;

 4. Research-based teacher education? Exploring the meaning...

  www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/13540602.2017.1403315

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, ... Hallsén, S. (2013). Lärarutbildning i skolans tjänst? En policyanalys av statliga argument för förändring ...

 5. Ecer2014 edling&mooney simmey-professionalism

  www.slideshare.net/pbg1/ecer2014-edlingmooney-simmey...

  Hallsén, Stina. (2013). Lärarutbildning i skolans tjänst? : En policyanalys av statliga argument för ... [Teacher Education's Different Educational Practices. a ...

 6. Hype, hope and ICT in teacher education: A Bernsteinian...

  www.researchgate.net/publication/233090836_Hype_hope_and...

  ... hope and ICT in teacher education: ... Lärarutbildning i skolans tjänst?: En policyanalys av statliga ... Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Ad.

 7. Skolperspektiv : Utveckling av verktyg för analys av politikers...

  www.researchgate.net/publication/33765510_Skolperspektiv...

  ... Skolperspektiv. Utveckling av verktyg ... Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Education ... i skolans tjänst?: En policyanalys av ...

 8. FRÅN DATASAL TILL EN-TILL-EN En studie av lärares erfarenheter av...

  www.diva-portal.org/smash/get/diva2:924281/FULLTEXT01.pdf

  ... (2013) analys av de statliga direktiven ... lärares erfarenheter av digitala resurser och ... menterar för att dessa tre inställningar är en del av skolans ...

 9. ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Uppsala Studies in Education No...

  docplayer.se/18560718-Acta-universitatis-upsaliensis...

  ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Uppsala Studies in Education No 138 Att ta utbildningens komplexitet på allvar En vänskrift till Eva Forsberg Maja Elmgren, Maria ...

 10. En introduktion till Pedagogik i arbetslivet. Begrepp -...

  mafiadoc.com/en-introduktion-till-pedagogik-i-arbetslivet...

  SUNET Inkubator 23 oktober 2013. Pål Axelsson, IT-avdelningen Uppsala ... s.133 –134) Se ... 175 Med lärande avses här en förändring av sättet att förstå ...

 1. Annons
  relaterade till: Hallsén, S. (2013). Lärarutbildning i skolans tjänst?: En policyanalys av statliga argument för förändring. Uppsala Studies in Education no 133. Acta Universitatis Upsaliensis,