Yahoo Webbsökning

 1. Bibliotekslag (2013:801) Svensk författningssamling 2013:2013:801...

  www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk...

  t.o.m. SFS 2017:768 SFS nr: 2013:801 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att ...

 2. Fakta om bibliotek - Svensk biblioteksförening

  www.biblioteksforeningen.se/fakta-om-bibliotek

  Bibliotekslagen. Sveriges nuvarande bibliotekslag (2013:801) trädde i kraft 1 januari 2014, och sätter ramarna för verksamheten vid landets offentligt finansierade ...

 3. Prop. 1996/97:3: I den inledande bestämmelsen anges ramen för bibliotekslagen. Den rymmer hela det offentliga biblioteksväsendet. Med detta avses de bibliotek som ...

 4. Bibliotekslagen – Wikipedia

  sv.wikipedia.org/wiki/Bibliotekslagen

  Bibliotekslagen är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 2014 och ersatte 1996 års bibliotekslag . Lagen fastställer att biblioteken i det allmänna ...

 5. Biblioteksplaner – Kungliga biblioteket – kb.se

  www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/...

  Enligt bibliotekslagen ska varje kommun och landsting eller region ha en giltig biblioteksplan. Här finns alla planer samlade.

 6. Regeringens proposition 2012/13:147

  www.regeringen.se/contentassets/353da7cc192a4988b4dac3be...

  Bibliotekslagen omfattar hela det allmänna biblioteksväsendet, det vill säga bibliotek som kommuner, landsting och staten ansvarar för. Lagen

 7. Bibliotekslag (2013:801) | Karnov Open

  open.karnovgroup.se/kultur/bibliotekslagen

  Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik ...

 8. Bibliotekslag (1996:1596) Svensk författningssamling...

  www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk...

  t.o.m. SFS 2012:912 SFS nr: 1996:1596 2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell ...

 9. Språkträna med ditt barn med hjälp av Instagram. Region Halland har i över 10 års tid inspirerat föräldrar att tala, rimma, ramsa, sjunga och leka mer ...

 10. I bibliotekens tjänst sedan 1916 ... När ojämlikheten växer i samhället kan vi inte längre avfärda jämlikhetsdata.