Yahoo Webbsökning

  1. Om 45 sökresultat
  1. 2月2號係公曆年嘅第33日,離年尾重有332日(閏年333日)。 << - 2月 - >>

  2. 2月2號係公曆年嗰第33 日,離年尾還有332日(閏年333日)。 << - 6月 - >>

  3. cdo.wikipedia.org › wiki › 2月2號2月2號 - Wikipedia

    2月2號. 參考閩東語 平話字 其版本。. / Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng. 2月2號 是 Gregorius Lĭk-huák 年裏勢其第33工,離年底gó有332工( 農曆 333工)。.

  4. Wikipedia:當年今日/2月2號. 1421年 : 大明 由 南京 遷都去 北京 。. 1653年 : 新菴士埠 開埠,即係家下嘅 紐約市 。. 1990年 : 南非 廢除反種族隔離 政黨 嘅禁令。. 1990年: 蘇聯 放棄 一黨制 。. 2004年 :22歲嘅 瑞士 網球 員 費達拿 (圖)首次升上職業網球男子單打 ...

  5. Wikipedia: 里程碑. 跳去導 ... (2018年1月24號);祖魯文(2018年7月8號);圖盧文(2019年1月31號);阿提卡梅克文(2019年 2月2號... 斜棟 - 維基百科,自由嘅百科全書

  6. 2月2號出世」分類中嘅文章. 呢類有下面嘅36版,總共有36版。

  7. 2月2號係公曆年嗰第33 日,離年尾還有332日(閏年333日)。 << - 6月 - >> Wikipedia:當年今日/ 2月2號 - 維基百科,自由嘅百科全書 se.search.yahoo.com › mobile › s