Yahoo Webbsökning

Ingen historik
Obs: Genom att rensa din sökhistorik stoppar du endast användningen av din sökhistorik för produktfunktioner som att förutsäga vad du söker efter. Det stoppar inte att din sökinformation används för att anpassa annonser och innehåll du ser. För att hantera om din sökinformation används för personanpassning går du till din sekretessinställning för sökinformation.